User Levels and User Rights

Hvordan fungerer Simplylearns brukernivåer og roller?
Simplylearn har to grunnleggende BRUKERNIVÅER: Administrator, med full tilgang til kursportalens "bakside". Vanlig bruker. En admi...
Fri, 3 Nov, 2017 at 10:54 AM