Simplylearn har to grunnleggende BRUKERNIVÅER:

  1. Administrator, med full tilgang til kursportalens "bakside".
  2. Vanlig bruker.


En administrator styrer hele kursportalen. Når en ny kursportal opprettes vil den som oppretter kursportalen automatisk bli administrator. Samtidig kan du gi de brukerne følgende ROLLER i hvert enkelt kurs:

  1. Deltaker
  2. Lærer
  3. Tilrettelegger


Dette gjør at en bruker kan være deltaker i et kurs og lærer i et annet.


Rollene som lærer og tilrettelegger er hovedsakelig kosmetisk, da det rent teknisk ikke er forskjell på disse; dette dreier seg om hvilken rolle lederen har i møte deltakerne i kurset. Grunnen til at vi gir to valg her er at det ofte er stor forskjell på om personen som administrerer kurset fungerer som lærer eller som en tilrettelegger.